INSTITUȚII SUBORDONATE

În cadrul comunei procesul de învățământ se desfășoară în cadrul unităților identificate de învățământ. În comuna Odobești funcționează patru școli și cinci grădinițe. Unitățile de învățământ își desfășoară activitatea în clădiri proprii, fiind necesară dotarea corespunzătoare, cât și modernizarea lor, amenajarea și dotarea centrelor de joacă și recreere pentru copiii comunei.

MEDICINĂ UMANĂ

În cadrul comunei asistenta medicală este asigurată prin structurile corespunzătoare locale. În comună funcționează un o clinică cu trei medici și cabinet stomatologic și farmacii. De asemenea, conform dspdambovita.ro, pentru angajarea medicilor de familie, „având în vedere deficitul de medici existent în rețeaua de asistență medicală primară de la nivelul județului, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița aduce la cunoștință medicilor de familie interesați, lista localităților din mediul rural în care există medici pensionari, aflați în prelungire de activitate și în care, medicii pot opta pentru înființarea unor noi cabinete medicale“ unde la poziția 16. ODOBEŞTI se menționează 2 posturi.

MEDICINĂ VETERINARĂ
Pe teritoriul comunei funcționează un cabinet medical veterinar.

În comună sunt identificate patru cămine culturale.