PREZENTARE

DATE GENERALE

Comuna Odobești este situată în partea de sud a județului Dâmbovița, în imediata apropiere a orașului Titu și la 40 km de municipiul Târgoviște.
Cele șase sate componente, și anume Odobești, Crovu, Zidurile, Brîncoveanu, Miulești, Poșta, au o populație de 5200 de locuitori.

Căi de acces: autostrada A1 București – Pitești (la 6 km depărtare) și drumurile județene 701 și 401A.

HIDROGRAFIA

Teritoriul comunei este străbătut de râul Argeş şi de pâraiele Răstoaca şi Suta.

CLIMA

Comuna Odobesti aparține sectorului de climă continentală cu veri calde, precipitații moderate și ierni blânde.

ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Locuitorii comunei se ocupă cu legumicultura, cultivarea terenurilor, apicultura (1000 familii de albine), dar și cu creșterea animalelor. Cele 2800 ha de teren arabil sunt cultivate cu grâu și porumb. În gospodăriile particulare din Odobești se cresc porcine, bovine, ovine și cabaline.
De asemenea, aici funcționează o fermă de creștere a păsărilor specializată pe producția de ouă, având 70 de angajați.
Terenurile disponibile care pot fi folosite în investiții viitoare sunt în suprafață de 450 ha în intravilan, respectiv 300 ha în extravilan. Prețul unui mp de teren intravilan este de 3-5 euro, iar în extravilan de 1-3 euro.

OBIECTIVE TURISTICE

  • Biserica „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1830
  • Tellul eneolitic de la Zidurile – „Măgura” la 1,5 km de vatra satului, locuire civilă din eneolitic
  • Situl arheologic de la Odobești – „Islaz” de pe ambele maluri ale pârâului Suta, locuire civilă – Epoca romană / sec. II – I î. H.
  • Așezarea eneolitică de la Odobești – „Măgura”, la 1-1.3 Km de sat, pe malul lacului Spălătura
  • Situl arheologic de la Odobești – „Moara”, pe malul drept al pârâului Suta, la o jumătate de km de localitate, locuire civilă – Epoca migrațiilor
  • Așezarea daco-romană de la Odobești – „Șorlea”, la o jumătate de km de localitate, pe malul stâng al pârâului Spălătura, locuire civilă – Epoca romană / sec. III – IV
  • Tumulul de la Odobești – „Movila lui Zidaru”, pe malul drept al pârâului Suta, la doi km de sat, descoperire funerară
  • Așezarea romană de la Odobești – „Capul satului”, la intrarea în localitate, locuire civilă – Epoca romană / sec. II – IV
  • Situl arheologic de la Odobești – „La Morți”, pe malul drept al pârâului Suta, locuire civilă – Epoca migrațiilor
  • Situl arheologic de la Brâncoveanu – „Voineasa”, pe terasa pârâului Răstoaca, așezare și necropolă – Epoca medievală